Kahinaan sa pagbasa

Cotapora- mga salitang bumabanggit sa Kahinaan sa pagbasa bagay na nasa hulihan ng texto. Batay sa pagsusuring isinagawa sa mga mag-aaral sa Ikalawang Baitang ng Mababang Paaralan ng Banlic, maraming kamalian ang mga bata sa pasalitang pagbasa sa maling pagbigkas ng mga salita sa pangungusap, pagkakaltas ng mga titik sa salita, pagdaragdag ng salita sa pangungusap at pag-uulit ng mga salita sa pangungusap.

Ito ay salungat sa teoryang top-down. Reaksyon - Ito ay kaalaman sa pagpasiya o paghatol ng kawastuhan, kahusayan, pagpapahalaga at pagdama sa teksto.

Matamang Pagsusuri sa Nilalaman. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng isang baryabol, ito ay ang Sintax Law. Sundan ang bantas, ang kuwit, tuldok, pananong o panamdam upang maliwanagan ang dalang ideya. Pagtingin at pagbasa ng table of contents o nilalaman.

Konsepto — kaisipan o mensaheng ipinahahatid ng awtor sa mga mambabasa. Kalawit, San Jose Cam. Kung gayon, ang mga guro ay marapat na magkaroon ng kakayahan sa larangan ng pagtuturo.

Ito ang mabisang paraan din upang higit na tumalas ang memorya ng isang tao. Ang mga taga-pamuno ng paaralan ay dapat na tiyakin ang kasapatan ng mga kagamitan sa pagtuturo ng Filipino sa Mababang Paaralan. Samakatuwid, sa teoryang ito, ang mambabasa ay higit na nakapokus sa kung ano ang alam niya upang maunawaan ang binabasa.

Ano ang kaugnayan ng propayl ng mga mag-aaral sa kahinaan sa pasalitang pagbasa? Ito rin ang mataas na kasanayang pampag-iisip na kinapapalooban ng aktibong pagkontrol sa mga prosesong kognitibo sa pagkatuto.

Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan. Ayon kay Smithang impormasyon ay hindi nagmumula sa mambabasa kundi sa teksto.

Persepsyon - Ito ay pagkilala at pagtukoy sa mga nakalimbag na simbolo at kakayahan sa pagbigkas ng mga tunog. Hangad ng mga mananaliksik na mabigyang kasagutan ang mga sumusunod na katanungan: Isinasagawa ang muling pagbasa upang makabuo ng pag-unawa o masakyan ang kabuuang diwa ng materyal na binasa.

Ang pagbasa ay umaantig ng damdamin, bumabago ng saloobin, layunin sa buhay, at nagsisilbing lunas sa mga suliranin at maging sa mga kahinaan. Sila ay dapat ding magkaroon ng pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral upang ang layunin ng paaralan para mapaunlad ang mga salik sa pagpapahayag at pakikipagtalastasan, lalo na sa pasalitang pagbasa ay maisakatuparan.

Ito rin ay pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon, na maaaring makatulong sa pangangailangan tulad ng term paper o pamanahong papel, riserts at iba pa. Ang iskema ay nararagdagan, nalilinang, nababago at napauunlad.Tungo sa Pananaliksik Hand-out #2 para sa Seksiyon F1 at Seksiyon F2 Mga Teorya sa Pagbasa (Pagdulog sa Pag-unawa ng mga Teksto sa Iba’t Ibang Disiplina) 1 Nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba’t ibang disiplina.

FILIPINO 02 (FILI02): Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Hand-out #2 para sa Seksiyon F1 at Seksiyon F2 Mga Teorya sa Pagbasa (Pagdulog sa Pag-unawa ng mga Teksto sa Iba’t Ibang Disiplina) 1 Nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba’t ibang disiplina.

Sa maraming pagkakataon ay napatunayan na natin na marami sa mga matatagumpay na tao ang mahilig sa pagbabasa.

Ang Proseso, Mga Teorya at Kasanayan sa Pagbasa

Ang pagkahilig sa pagbasa ay nadedebelop kung nagbibigay ang tao ng humigit-kumulang na tatlumpung minuto araw-araw para sa gawaing pagbasa. Sa mga aklat at iba pang babasahin nakakakuha ng mga ideya at. PAGBASA - pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas ng pasalita.

Ito rin ay pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nasusulat na simbolo. IBA PANG SALIK AT SANHI NG KAHINAAN NG MAG-AARAL SA PAGBASA 8. a. Hindi epektibong paraan ng pagtuturo na ginamit ng guro, walang gaanong kasanayan, at kabatiran sa pagtuturo.

b. Kakulangan sa magagaling na babasahing instruksyunal, mga aklat at iba pang kagamitan. 9. c. MGA YUGTO NG PAGBASA Kahandaan sa Pagbasa Ang yugtong ito sa pagbabasa ay. nararanasan ng mga bata sa iba’t ibang edad.

Palatandaan ng Kahandaan sa Pagbasa Ayon kay Belvez (), mahalagang tiyakin.

Download
Kahinaan sa pagbasa
Rated 5/5 based on 17 review